Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2008

Ταμιευτήρας Καλαμακίου

Βαλτόπαπιες (Aythya nyroca)

Δεν υπάρχουν σχόλια: