Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2008

Λονδίνο - Hyde Park (1)

Κύκνος (Cygnus olor)

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Μαυροκέφαλη Πάπια (Aythya fuligula)

Σταχτόχηνα (Anser anser)

Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus) ανήλικο

Δεν υπάρχουν σχόλια: