Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2008

Λονδίνο - Wetland Centre (3)

Τα πουλιά των παρακάτω φωτογραφιών βρίσκονται σε ελεγχόμενες συνθήκες.

Ασπρομάγουλη Χήνα (Branta leucopsis)

Κοκκινόχηνα (Branta ruficollis)

Νανόκυκνος (Cygnus columbianus)

Κεφαλούδι (Oxyura leucocephala) θηλυκό

Στικτόπαπια (Marmaronetta angustirostris)

Χιονόπαπια (Clangula hyemalis) αρσενικό

Νανοπρίστης (Mergellus albellus) θηλυκό

Φερεντίνι (Netta rufina) αρσενικό

Πουπουλόπαπια (Somateria molissima) αρσενικό

Δεν υπάρχουν σχόλια: