Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2008

Λονδίνο - Wetland Centre (1)

Πανοραμική άποψη του Wetland Centre από παρατηρητήριο

Καναδέζικες Χήνες (Branta canadensis)

Κύκνος (Cygnus olor) ανήλικο

Κιρκίρι (Anas crecca) αρσενικό

Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata) αρσενικό

Καπακλής (Anas strepera) αρσενικό

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos) αρσενικό

Γκισάρι (Ayhtya ferina) θηλυκό

Μαυροκέφαλη Πάπια (Aythya fuligula)

Βουκεφάλα (Bucephala clangula) αρσενικό

Δεν υπάρχουν σχόλια: