Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2008

Λονδίνο - Wetland Centre (2)

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Καλημάνα (Vanellus vanellus)

Πράσινος Δρυοκολάπτης (Picus viridis)

Μαυροκουρούνες (Corvus corone corone) και Ψαρόνια (Sturnus vulgaris)

Μαυροκουρούνες (Corvus corone corone)

Γαλαζοπαπαδίτσα (Parus caeruleus)

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Γκρίζος Σκίουρος (Sciurus carolinensis)

Αρουραίος (Rattus rattus)

Δεν υπάρχουν σχόλια: