Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2008

Λονδίνο - Hyde Park (2)

Φάσσα (Columba palumbus)

Καρακάξα (Pica pica)

Μαυροκουρούνα (Corvus corone corone)

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Ασημόγλαρος του Βορρά (Larus argentatus) ενήλικο και ανήλικο

Θυελλόγλαρος (Larus canus) 2ου χειμώνα

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Larus ridibundus) 1ου χειμώνα

Μελανόγλαρος (Larus fuscus graellsii)

Μελανόγλαρος (Larus fuscus graellsii) 1ου χειμώνα
και Καστανοκέφαλος Γλάρος (Larus ridibundus)

Γκρίζος Σκίουρος (Sciurus carolinensis)

Δεν υπάρχουν σχόλια: